Velkommen til NYE 25 ÅR! 

I 2018 kunne ILIOS-festivalen markere sitt 25-årsjubileum. At en nordnorsk kystby har en festival for ny musikk og andre nye kunstuttrykk er en indikasjon på at byen huser innovative folk som gjerne tenker utenfor noen berømmelige boksen. Men som er i stand til å vise det fram innenfor samme boks, slik at flere kan oppleve suset og det lille stinget fra det som ikke er prøvd før. Festivalen har fått sitt navn fra den greske solguden Ilios, og henspeiler på solas tilbakekomst til landsdelen. Festivalen er alltid lagt til helga uke 5, i den tida sola igjen skinner på Harstad. 

ILIOS festival for ny musikk har i løpet av de første 25 årene utviklet seg til å bli en av landets mest etablerte festivaler for ny kunst, med musikk som utgangspunkt og ankerfeste. Norsk kulturråd ga festivalen 3-årig støtte i 2018, et signal fra sentralt hold at ILIOS er viktig. I løpet av fire dager viser festivalen bredde og variasjon i dagens samtidsmusikk. Ny musikk kombinert med andre kunstformer møter publikum der de er, i etablerte og også utradisjonelle konsertarenaer. ILIOS festival for ny musikk tilhører Ny Musikk Harstad, som er en underavdeling i Ny Musikk. 

Brytningen mellom det blå vinterlyset og den nettopp tilbakevendte sola, gjør noe med en nordnorsk småby. ILIOS tilstreber seg høy trivselsfaktor både blant publikum og artister, og festivalen har opplevd en stabil publikumstilstrømning. Publikumstallet ble i 2017 fordoblet.

ILIOS-plakat fra 15 år siden, i 2003

ILIOS-plakat fra 15 år siden, i 2003


Styret består av:
Håvard Bertling (styreleder) / +47 915 49 496
Hanne Johnsen Handå / +47 976 37 862
Rikke Gürgens / +47 911 83 337
Hans Petter Vabog / +47 922 34 547

Daglig leder og festivalsjef er Anders Eriksson
Mobil +47 916 06 060 E-post anders@nymusikk.no