Velkommen til 25-ÅRINGEN ILIOS-FESTIVALEN! 

Festivalen har fått sitt navn fra den greske solguden Ilios, og henspeiler på solas tilbakekomst til landsdelen. Festivalen er alltid lagt til helga uke 5, i den tida sola igjen skinner på Harstad. 

ILIOS festival for ny musikk har i løpet av 25 år utviklet seg til å bli en av landets mest etablerte og større festivaler for ny kunst, med musikk som utgangspunkt og ankerfeste. I løpet av fire dager viser festivalen bredde og variasjon i dagens samtidsmusikk. Ny musikk kombinert med andre kunstformer møter publikum der de er, i etablerte og også utradisjonelle konsertarenaer. ILIOS festival for ny musikk tilhører Ny Musikk Harstad, som er en underavdeling i Ny Musikk. 

Brytningen mellom det blå vinterlyset og den nettopp tilbakevendte sola, gjør noe med en nordnorsk småby. ILIOS tilstreber seg høy trivselsfaktor både blant publikum og artister, og festivalen har opplevd en stabil publikumstilstrømning. Publikumstallet ble i 2017 fordoblet.


Styret består av:
Håvard Bertling (styreleder) 915 49 496
Hanne Johnsen Handå 976 37 862
Rikke Gürgens 911 83 337
Hans Petter Vabog 922 34 547

Daglig leder og festivalsjef er Anders Eriksson 91 60 60 60