Logo
Image

Torsdag 2. februar - kl. 18.00

Galleri NordNorge

Billettpris kr. 150 (pakkepris inkl. åpningskonsert kr. 350)


Kjøp billettILIOS-utstilling 2017 'The posthuman condition'

 

Av utstillingens kurator, Ingeborg Annie S. Lindahl

 

Med tittelen ’The posthuman condition’, vil kunstutstillingen til ILIOS 2017 være tematisk basert på hvordan begrepet ’det menneskelige’, som stadig blir utfordret av den teknologiske utviklingen, miljøødeleggelser, den evigvarende krigen mot terror, migrasjon og den globale kapitalismen. Konseptet ’posthuman’ signaliserer ny forståelse av menneskeheten og grensene mellom det vi tenker som naturlig og kunstig. Utstillingen vil kontekstualisere spenningstilstanden ved dagens samfunnsbilde, med lokal og global historie som bakteppe. 

 

Fremtidsutsiktene balanserer i et grenseland, hvor utstillingen utforderer oss til å revurdere våre tanker omkring forståelsen av den menneskelige tilstand. Utstillingen og festivalen åpner med den Moskvabaserte kunstneren Liza Morozova.  Hun vil gjenskape den legendariske  performancen ‘The Mother Russia’ som ble fremført første gang i 2014. Den gang var den en kommentar til den politiske konflikten rundt Russlands annektering av Krim og invasjonen av Ukraina.  Verket ‘The Mother Russia’ ble vurdert som "The most important works of 2014," av aroundart.ru, og er like aktuelt i dag.

 

Eirik Abri (fra Harstad) og Robert Julian B. Hvistendahl (fra Farsund) er for øyeblikket studenter ved Kunstakademiet i Tromsø, og invitert for å gi publikum utenfor Tromsø muligheten til å se det beste av hva morgendagens kunstnere har å by på. Bakgrunnen for dette er at ILIOS ønsker at Nord-Norge skal bli et kraftfelt i kunsten, og bidra som springbrett for kunstnerskap i starten av deres karriere.

 

I utstillingen ’The posthuman condition’ møtes norsk og russisk samtidskunst fra ulike generasjoner. Gruppeutstillingen berører sterke tema som identitet, arv, geo-politikk og grenser. Kunsten oppfordrer til en ny virkelighetsforståelse som kan utfordre samtidens historieløse hegemoni.

 

60 min. 

Servering.